Som 11.125 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Comissió de relacions comptabilitat-Fiscalitat
Objectius, Activitats i Membres | Documents | Inscripció
 
Documents
Títol Autor Descarregar
DOS CASOS PARTICULARS IMPOSATS PER LA NORMA FISCAL Josep Maria Garcia Martin

INFORMACIO FISCAL A INCLOURE EN LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS Josep Maria Noguera Amiel

Amortitzacions aplicables als exercicis 2017 i 2018. Anàlisi Fiscal i Comptable J.Baqués i X.González

Comptabilització de l'impost sobre beneficis. Resolució de l'ICAC de 9 de febrer de 2016 Deogracias Izquierdo
Resum d'activitats 2015-2016

Resum d'activitats 2017

La Comptabilització dels actius Intangibles. Novetats a partir de 2016 Ferran Rodríguez-UB

Tractament comptable del producte de la venda d’aquesta energia: Rebran el tractament d’ingressos o bé es modificarà el cost d’adquisició de l’immoble?.BOICAC Nº 105 2016: Consulta 4 Comissió Comptabilitat-Fiscalitat ACCID

Tractament comptable de l’aprovació d’un conveni de creditors en un procediment concursal, en el que no es fixen interessos per el deute romanent. BOICAC Nº 102 de 2015: Consulta 6 Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l’ACCID

Tractament comptable de la cessió d’un terreny a canvi de la reserva d’aprofitament. BOICAC Nº 101: Consulta 2 Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l’ACCID

Comptabilització de llegats de caràcter no reintegrable rebuts per una entitat sense ànim de lucre. Concordança amb la norma NRV 20ª del Pla General de Comptablitat d’entitats sense finalitats lucratives (PCESFL). BOICAC NÚM. 100, CONSULTA 6 Comissió Comptabilitat-Fiscalitat ACCID

Determinación pérdidas computables para reducción obligatoria de capital y disolución por pérdidas (BOICAC Nº102/2015 Consulta 5) Comissió Comptabilitat-Fiscalitat ACCID

L'obligació de conservació de la documentació comptable i els seus efectes sobre la normativa fiscal Comissió Comptabilitat-Fiscalitat ACCID

Comentari tècnic sobre consulta ICAC Tractament comptable dels costos d’ubanització i del dret de superfície (BOICAC Nº102/2015 Consulta 4)

Comentario técnico sobre consulta ICAC. Fecha de efectos contables en un proceso de fusión entre sociedades de un grupo (BOICAC Nº102/2015 Consulta 2) Comissió comptabilitat-fiscalitat

Tratamiento contable de la cesión de un terreno a cambio de la reserva de aprovechamiento. BOICAC Nº 101: Consulta 2

Comentarios a la nueva ley del impuesto sobre sociedades y al reglamento del impuesto sobre sociedades Andreu Muñoz

La dificultat d'aplicar normes per a la millora de càrregues administratives i fiscals en un ambient poc "business friendly” Comissió Comptabilitat-Fiscalitat ACCID

Notes tècniques 2013-2014 Comissió Relacions Comptabilitat-Fiscalitat

Principales novedades de la Ley de Sociedades de Capitales Departamento Técnico del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Principals novetats de la Llei de Societats de Capital Departament Tècnic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Nota breu sobre implicacions comptables i fiscals de la Llei de Pressupostos 2015 Comissió Relacions Comptabilitat-Fiscalitat

Noves taules d'amortització Jordi Baqués

Nuevas tablas de amortización Jordi Baqués

El nou import sobre societats Comissió Relacions Comptabilitat-Fiscalitat

Efectes comptables de la Llei de suport als emprenedors (Llei 14/2013 de 27 de setembre) Anselm Constans

Efectos contables de la Ley de apoyo a los emprendedores (Ley 14/2013 de 27 de septiembre) Anselm Constans

Guia resumida sobre ACTUALITZACIÓ DE BALANÇOS Llei 16/2012 (CASTELLÀ) Comisión Contabilidad y Fiscalidad

Guia resumida sobre ACTUALITZACIÓ DE BALANÇOS Llei 16/2012 (CATALÀ) Comissió Comptabilitat i Fiscalitat

Algunos aspectos fiscales sobre la norma de Actualización de Balances Ley 16/2012 con ejemplos (CASTELLÀ) Comisión Contabilidad y Fiscalidad

Alguns aspectes fiscals sobre la norma d'Actualització de Balanços Llei 16/2012 amb exemples (CATALÀ) Comissió Comptabilitat i Fiscalitat

Consultes del ICAC sobre la Llei d' Actualització

Document: notes tècniques desembre 2012 Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat

Document: Notes tècniques octubre 2011

Document: Notes tècniques abril 2011

Document refòs Norma Valoració i memòria

Document: Anàlisi del deteriode comptable i fiscal en les empreses del grup, multigrup i associades J.M.Lizanda

Document: Comentaris sobre la Disposició Transitòria 3ª: Reconeixement d'actius intangibles adquirits en una combinació de negocis del passat

Document: Cooperar per competir millor

Document: Informació general de la Comissió

Document: NIC 12. Comunicació final

Document: Objectius

Document: Pla de Treball 2009

Document: Treball en curs

 
Llibreria "on-line"
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelEl impuesto sobre beneficios. Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016. Análisis y ejercicios prácticos
Com fer recerca. Treball fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recercaPlan General de Contabilidad y PGC de Pymes: un análisis PRÁCTICO Y A FONDO
Núm. 25 Bon Govern Corporatiu. Bases conceptuals i aplicacions pràctiquesMáster en Contabilidad
Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a tempsRàtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sector
Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidaciónPlan General de Contabilidad. Actualización 2017, incluye Consultas y Resoluciones ICAC
Máster en Finanzas. Claves, fundamentos, estrategias y operativas de las finanzas empresarialesNúm. 24 Noves tendències en controlling

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac