Logo Presentación
   

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

Nom i cognoms * DNI *
Adreça *    
Població * CP *
Telèfon *    
e-mail *    

* Camps obligatoris

DADES PROFESSIONALS

Nom empresa
o entitat

  NIF
Càrrec      
Adreça      
Població   CP
Telèfon      
e-mail      
Factura a nom de l’empresa si no      

* Camps obligatoris

CONFERÈNCIES I SESSIONS SIMULTÀNIES A LES QUALS ES VOL ASSISTIR

Sessions de treball simultànies I. Dijous 8 de juny de 2017. 18:45 – 20:15h

  1 Impacte dels canvis en el Sistema Financer i comptable en les empreses. (Homologa hores de formació)
  2 Impacte de la digitalització de la informació en la professió comptable
  3 Com evitar els conflictes client-proveïdor en els projectes tecnològics
  4 Implicacions comptables i econòmiques de les principals modificacions tributàries del RD Llei 3/2016 en les empreses. (Homologa hores de formació)
  5 Taller de comunicacions I
  6 Taller de comunicacions II

Conferències simultànies I I. Dijous 8 de juny de 2017. 17:30h

  A) Excellence in Reporting Design
     
  B) Pacioli, matemático y experto contable, con ocasión de su V Centenario
     
  C) La gestió dels conflictes d'interès com a garantia d'imparcialitat

Sessions de treball simultànies II. Divendres 9 de juny de 2017. 09:15 – 10:45h

  1 La informació financera a les entitats no lucratives: novetats en la normativa comptable i tècniques d'anàlisi (Homologa hores de formació)
  2 TALLER ICV (1a. Part): Reporting One Page Only-Case Study
  3 La fiscalitat dels capitals no declarats a l'exterior
  4 Identificación, determinación y valoración de las limitaciones al acceso a las fuentes financieras en la empresa; y su solución
  5 Concurso Extraordinario Central de Casos Prácticos para docentes
  6 Taller de comunicacions III

Sessions de treball simultànies III. Divendres 9 de juny de 2017. 11:15 – 12:45h

  1 Comptabilitat internacional: diferències actuals entre PGC, NIIF i US GAAP (Homologa hores de formació)
  2 Noves tendències en Controlling i Reporting Financer
  3 Operacions societàries. Aspectes mercantils, comptables i fiscals. (Homologa hores de formació)
  4 Integrated Reporting
  5 La Transparència en la informació financera en els ens locals
  6 TALLER ICV (2a. Part): Reporting One Page Only- Case Study (Group Debate)
  7 Taller de comunicacions IV

Conferències simultànies II. Divendres 9 de juny de 2017. 12:45h
  A) El futur de les professions. Reptes i competències
     
  B) Conflicte d’interessos i lleialtat
     
  C) Transfer Pricing y Stakeholders
 

QUOTA D'INSCRIPCIÓ (Incluye inscripción, material y cafés)
* Camps obligatoris

     
  Soci ACCID/Membre entitat col·laboradora / Membres Col.legis Fundadors. Indicar entitat:
105 €
  No soci ACCID 160 €
 

Estudiant universitari*
*Adjuntar copia matrícula

35 €
  Menjar 9 de juny*
(aforament limitat a 100 pax)
25 €
       

FORMA DE PAGAMENT

     
  Xec bancari a nom de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (Imprescindible indicar el nom de la persona/es que s’inscriu/en al Congrés)
  Transferència al núm. c / c del Congrés: ES45 2100 3060 56 2201721616 (Imprescindible enviar comprovant de la transferència per mail a Info@accid.org, indicant el nom de la persona/es que s'inscriu/en al Congrés)
  Domiciliació bancària
*IBAN + 20 dígits del compte bancari

 

 

Els membres dels col·legis professionals i associacions adscrites a l’ACCID gaudeixen de la mateixa quota que els socis.

NOTA: Tota inscripció no anul·lada abans de 3 dies de l’inici del VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció comporta el pagament de la quota.

Amb conformitat a la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, informem que les dades personals proporcionades són confidencials i s’inclouran a la base de dades de la què és titular l’ACCID per agilitzar la gestió de subscripcions i enviar informació relativa als serveis de l’ACCID o informació promocional. Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per carta certificada i adjuntant una fotocòpia del DNI, a Plaça Gal·la Placídia 32, 4º planta, 08006 Barcelona o via e-mail a info@accid.org