Logo Presentación
   

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

Nom * DNI *
Cognoms *
Adreça *    
Població * CP *
Telèfon *    
e-mail *    

* Camps obligatoris

DADES PROFESSIONALS

Nom empresa
o entitat

  NIF
Càrrec      
Adreça      
Població   CP
Telèfon      
e-mail      
Factura a nom de l’empresa si no      

* Camps obligatoris

 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ (Inclou inscripció, material i cafès)
* Camps obligatoris

      Abans del 30/04/2017 Desprès del 30/04/2017
  Soci ACCID/Membre entitat col·laboradora / Membres Col.legis Fundadors . Indicar entitat:
80 € 105 €
  No soci ACCID 135 € 160 €
  Estudiant universitari*
*Adjuntar còpia matrícula
25 € 35 €
  Dinar 9 de juny*
(aforament limitat a 100 pax)
25 € 25 €

Els membres dels col·legis professionals i associacions adscrites a l’ACCID gaudeixen de la mateixa quota que els socis.

FORMA DE PAGAMENT

  Xec bancari a nom de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
(Imprescindible indicar el nom de la persona/es que s’inscriu/en al Congrés)

  Transferència al núm. c/c del Congrés: ES45 2100 3060 56 2201721616
(Imprescindible enviar comprovant de la transferència per mail a Info@accid.org, indicant el nom de la persona/es que s’inscriu/en al Congrés)

  Domiciliació bancària *IBAN + 20 dígits del compte bancari

 

NOTA: Tota inscripció no anul·lada abans de 3 dies de l’inici del VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció comporta el pagament de la quota.

Amb conformitat a la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, informem que les dades personals proporcionades són confidencials i s’inclouran a la base de dades de la què és titular l’ACCID per agilitzar la gestió de subscripcions i enviar informació relativa als serveis de l’ACCID o informació promocional. Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per carta certificada i adjuntant una fotocòpia del DNI, a Plaça Gal·la Placídia 32, 4º planta, 08006 Barcelona o via e-mail a info@accid.org