Som 11.125 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Altres Documents (articles, posicionaments, ...)
Posicionaments | Documents tècnics | Documents de recerca | Materials docents | Presentacions | Casos pràctics | Altres Documents
 
Data Títol Autor Descarregar
20-06-2018 ''L'ebitda, indicador útil o inútil?'' Emili Gironella

20-06-2018 How to talk about IBCS to different groups of stakeholders? Boards of Directors

08-06-2018 DOS CASOS PARTICULARS IMPOSATS PER LA NORMA FISCAL Josep Maria Garcia Martin

08-06-2018 INFORMACIO FISCAL A INCLOURE EN LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS Josep Maria Noguera Amiel

28-05-2018 COGAC Master en Contabilidad. Control Pressupostari i anàlisi de desviacions Llorenç Bagur

25-05-2018 EC-CGE RCD 25 BUEN GOBIERNO Xavier Subirats

24-05-2018 Presentació Emili Murcia

24-05-2018 Presentació Joan Haro

15-05-2018 Com fer recerca Dr. Ramón Bastida

26-04-2018 FÒRUM D’ACTUALITZACIÓ COMPTABLE - UN DESARROLLO PENDIENTE DE LA CONTABILIDAD: EL FONDO DE COMERCIO INTERNO Dr. Agustín Moreno Ruz

26-04-2018 FÒRUM D’ACTUALITZACIÓ COMPTABLE Comptabilitat d’actius intangibles: Rellevància i limitacions Dr. Ferran Rodríguez García

25-04-2018 Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu Núria Arimany; Carme Viladecans

18-04-2018 Conferencia Tecnocampus Mataró 18_04_2018 Controller: Estàs a punt? Marc Oliveras i Gemma Cid

17-04-2018 ACCIÖ Com detectar Empreses que menteixen Oriol Amat Oriol Amat

10-04-2018 Presentació 12.04.18 CECOT “Bon Govern Corporatiu” Xavier Subirats

16-03-2018 15/03/18 CEC "IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS" Ramon Ferrer Pedrola i Vicent Ferrer Grau

06-03-2018 Com detectar empreses que menteixen Oriol Amat

06-03-2018 PRESENTACIO LLIBRE EJERCICIOS RESUELTOS Y COMENTADOS- UAO 06.02 Xavier Sentís

28-02-2018 Bon Govern Corporatiu Xavier Subirats

28-02-2018 La informació financera del futur Frederic Borràs

14-02-2018 Bon Govern Corporatiu Xavier Subirats

14-02-2018 Gobierno Corporativo Carlos Puig de Travy

13-02-2018 Com detectar empreses que menteixen Oriol Amat

07-02-2018 Els Comptes Anuals Una obligació que mereix ser més valorada Jose Luis Giral

07-02-2018 Resum Els Comptes Anuals Una obligació que mereix ser més valorada Jose Luis Giral

01-02-2018 Fiare-Banca Êtica Artur de las Heras

23-01-2018 EL TANCAMENT COMPTABLE 2017 Gemma Soligó, economista i auditora

18-01-2018 Controller, estàs a punt Marc Oliveras i Gemma Cid

18-01-2018 “EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS” Resolución del ICAC de 9 de Febrero de 2016. Análisi y ejercicios práctico. Ramon Ferrer Pedrola i Vicent Ferrer Grau

21-12-2017 Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu Núria Arimany, Carme Viladecans i Soledad Moya

05-12-2017 RDC24 Big data - Nov. Tend. Controllling - (UdLL junt amb Forum Empresa) Xavier Sabi

05-12-2017 RDC24 Big data - Nov. Tend. Controllling - (UdLL junt amb Forum Empresa) Santi Aliaga

30-11-2017 PATRIMONIO CONTABLE VS PATRIMONIO REAL. CEC 27 NOV 2017. PRESENTACIÓN JMGay de Liébana.

29-11-2017 El rol del controller en la integració de la informació de sostenibilitat en la presa de decisions Jose Luis Morales

18-10-2017 MODIFICACION PGC y PGC PIMES (entrada en vigor 1.1.16) Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre de 2016 (BOE 17-12-2016) Francesc Gómez Valls, Jordi Rizo Gubianas i Xavier Sentís Ros

11-10-2017 Reglas y guías de estilo para el diseño de informes y presentaciones empresariales: los estándares internacionales IBCS Xavier Subirats

11-10-2017 Tractament comptable de les operacions vinculades Jordi Bech

28-09-2017 PPT Del reconocer (in)Competencia al pleno despliegue de la Competencia Gabriel Ginebra

27-09-2017 Senyals d'alerta de fraus comptables Oriol Amat

29-06-2017 Els fons propis en les cooperatives Lluis Carreras-URV

12-05-2017 Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i normes de consolidació) Fernando Campa

03-05-2017 Ejercicio. Cálculo cuota íntegra, impuesto devengado,registro contable e información a revelar Varis UAB

03-05-2017 Informació i formula del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors a incorporar a les comptes anuals no abreviades Varis UAB

30-03-2017 El paper de l’auditor extern en la detecció de fraus Daniel Faura

15-02-2017 Accions sense vot en l'empresa familiar Laura Balagué

08-02-2017 El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. Canvis en les obligacions de les empreses i dels despatxos Montserrat Navarro

23-01-2017 Prevenció i detecció del frau comptable en l’empresa-E.Olcina

19-12-2016 El Tancament Comptable 2016 Gemma Soligó

19-12-2016 Guia tècnica per l’elaboració del Balanç Social Ramon Bastida

19-12-2016 Guia tècnica per l’elaboració del Balanç Social Ruben Suriñach

15-12-2016 Gestión Fondo de Maniobra Marcos Antón

14-12-2016 Prevenció i detecció del frau empresarial Pedro Ángel Ruano i Jordi Riera

28-11-2016 Gestión Fondo de Maniobra Axel Ehberger

28-11-2016 Nuevas tendencias de la Empresa Familiar a Andorra José Luís Gallizo

23-11-2016 Respostes adients a preguntes oportunes per la implantació d'un sistema de gestió i una eina de Business Intelligence Joan Haro

08-11-2016 La creació i destrucció de la riquesa de l’economia del coneixement. Reflexions sobre el cas d’Espanya

07-11-2016 Les Empreses Familiars: arrels i ales Manel Plana

03-11-2016 La creació i destrucció de riquesa en l'economia del coneixement. Reflexions sobre el cas d'Espanya Josep M. Viedma

26-10-2016 Nuevas tendencias en la dirección de la Empresa Familiar Paloma Barrón

24-10-2016 Claus de la gestió del marge per maximitzar el benefici Francisco M. López

24-10-2016 La comptabilització dels actius intangibles. Novetats a partir de 2016 Ferran Rodriguez

19-10-2016 Creixement econòmic de Liquats Vegetals: Presència als lineals de les grans distribuidores d’alimentació Nuria Arimany i Anna Sabata

29-09-2016 El paper dels professionals d'empresa davant el repte de la digitalització i la mobilitat. Josep Maria Gallart

14-09-2016 Nuevas tendencias en la administración de la empresa familiar José L.Gallizo

11-07-2016 Program English academic writing Workshop

30-06-2016 “Mercados financieros. ¿Culpables o víctimas?” Xavier Puig

29-06-2016 Càlcul i gestió dels costos universitaris: proposta de model per a les Universitats Públiques Santiago Aguilà

08-06-2016 La resolución del ICAC sobre el Impuesto sobre el beneficio Deogracias Izquierdo

17-05-2016 Importancia del Controlling y su impacto en el negocio Paco Subias

17-05-2016 Importancia del Controlling y su impacto en el negocio Xavier Osés

27-04-2016 Noves tendències en informació financera: inclourà les principals novetats del projecte de reforma del PGC i PGC Pimes Soledad Moya

27-04-2016 Parlem d'Auditoria Carlos Puig de Travy

25-04-2016 Millores a introduir en el compte de pèrdues i guanys Joaquim Rabaseda i Emili Gironella

22-04-2016 Les TIC, eina d’integració social

30-03-2016 Càlcul del Cost de Producció: Resolució del 14 d’abril del 2015 de l’ICAC Ramon Ferrer

09-03-2016 L’Expert Comptable: present i futur Oriol Amat i Josep Bové

08-03-2016 Noves tendències en informació financera Joan Massons

08-03-2016 Noves tendències en informació financera Soledad Moya

29-02-2016 FEB La figura del Experto Contable: situación actual y perspectivas Carlos Puig de Travy

17-02-2016 La figura del Experto Contable: situación actual y perspectivas Javier Cordero

25-01-2016 El tancament comptable 2015 Gemma Soligó

09-12-2015 El informe de gestión: validez y perspectivas José A. Gonzalo Angulo y Anne Marie Garvey

09-12-2015 Intangibles’ Revolution Josep M. Vietma

12-11-2015 Els comptes del Barça: qüestió de principis J.M.Gay de Liébana

04-11-2015 Utilitat de l’Estat de Fluxos d’Efectiu per l’anàlisi empresarial Nuria Arimany i Carme Viladecans

15-10-2015 Repercussions de la crisi en la comptabilitat Gregorio Labatut Serer

09-10-2015 Aspectes Fiscals de les Retribucions dels Administradors Joan M. Gimeno

09-10-2015 La reforma del règim de la Retribució dels Administradors Eva M. Olivencia

05-10-2015 Com analitzar i valorar una empresa cotitzada Oriol Amat

17-06-2015 Document de Conclusions del VI Congrés Català de Comptabilitat i Direcció Varis

21-05-2015 El compliment de la normativa de protecció de dades Comissió OSI CEC-ACCID

13-05-2015 Valoració d'Empreses Pol Santandreu

27-04-2015 La deuda financiera neta Emili Gironella

24-03-2015 Novedades fiscales-contables del Impuesto de Sociedades José Manuel Lizanda i Josep Sotelo

23-03-2015 Aspectes diferencials: Memòria dels comptes anuals de les Entitats No Lucratives Pere Solduga

17-03-2015 Cas Pràctic en Excel·lència Empresarial: Anàlisi Econòmica Financera de les càrnies d’Osona Nuria Arimany

12-03-2015 "Capital Humano: un intangible relevante durante la crisis" Joan Anton Ros Guasch

02-03-2015 La excelencia empresarial basada en obtener grandes resultados con pocos recursos Lluís Cuatrecasas

10-02-2015 Bones pràctiques en gestió pública que contribueixen al creixement empresarial Josep Viñas

10-02-2015 Experiències d'acceleració del creixement empresarial Susanna Tintoré

10-02-2015 La col·laboració públic-privada a l'Ajuntament de Barcelona Constantí Serrallonga

10-02-2015 La col·laboració público-privada. Gestió i Control Maria Petra Sáiz

10-02-2015 La col·laboració públicoprivada com a estratègia de gestió pública i creixement empresarial Mònica Reig

10-02-2015 Programa "Axelera" 2013-14 Elena Casas

10-02-2015 Responsabilitat Social: Una manera de fer negocis, créixer i desenvolpuar-se Josep M. Canyelles

10-02-2015 Una historia de pasión por las flores Luís Pardo

04-02-2015 L'ABC del Credit Manager Joan Anton Ros Guasch

28-01-2015 Aplicación práctica del Reporting con tablas dinámicas Lluís Muñiz

26-01-2015 El tancament comptable 2014 Gemma Soligó

22-01-2015 Internacionalización: Claves y buenas prácticas Salvador Marín

31-10-2014 How IFRS reporting by listed companies differs by the company's country, sector and size Christopher Nobes

27-10-2014 Neurocontrolling Arasch Sajjadi

30-09-2014 Assessories i Despatxos: millorar l’eficiència compartint documents Josep Cortada

26-09-2014 Internacionalització: claus i bones pràctiques Salvador Marín

15-09-2014 "Raising your share price and winning investors confidence in difficult times" Baruch Lev

23-05-2014 Implantación de sistema de control Victor Vera

24-04-2014 Sistemes de retribució variable en temps de crisi: viabilitat vs sistemes clàssics. El cas d’Impremta Digital de Catalunya (IDC) Paco Subías

10-04-2014 Retribución variable: el control de gestión y el Sistema de incentivos y creación del valor: el EVA Xavier Sales i Jordi Carenys

26-03-2014 "Sistemas de retribución variable: ventajas e inconvenientes" Toni Solé

25-03-2014 Anàlisi del Morós Professional Pere J.Brachfield

12-03-2014 Experiències empresarials sobre l'aportació del Control de Gestió en la presa de decisions Fernando Campa

11-03-2014 Comptabilitat creativa: l’efecte de les NIIF Luz Parrondo

05-03-2014 "El Reporting: herramienta clave para mejorar la gestión empresarial" Luis Muñiz

26-02-2014 Novetats Comptables Comissió de Comptabilitat Financera

11-02-2014 Rendibilitzant els intangibles de la teva empresa Gian-Lluís Ribechini Creus

29-01-2014 "La financiación de las operaciones corpotativas" Rafael Sambola

22-01-2014 Vídeo: Anàlisi del Morós Professional Pere Brachfield Enllaç
09-12-2013 La fiabilitat de la informació financera i el seu impacte per analistes i inversors. El cas Pescanova Luz Parrondo

04-12-2013 El nostre equip té prou coneixements de control intern? Miquel Barquero

27-11-2013 Com pot afectar SEPA (Zona única de cobraments i pagaments en euros) a la teva empresa i quins beneficis aporta? Gerardo de la Mata

27-11-2013 Les necessitats de les eines de la comptabilitat de gestió a l’Administració Local Josep Viñas

19-11-2013 Una nova regulació bancària: quina i per què? Anton Gasol Magriña

12-11-2013 The reality of numbers, and the numbers of realities David Alexander

07-11-2013 Organització de projectes per l’aplicació dels incentius fiscals a la I+D+i Joan Palmer

04-11-2013 Escàndols comptables i financers: de Banesto a Bankia Josep Mª Gay de Liébana

22-10-2013 Els canvis de la reforma comptable: Novetats previstes Marcos Antón Renart

17-10-2013 Que, quan i com valorar empreses. El model QQC de valoració d'empreses Pol Santandreu

16-10-2013 Pren el pols del teu despatx: com respondre aquestes preguntes sense rebuscar entre papers Jordi Aguilar Enllaç
14-10-2013 Selecció del mètode de valoració d’empreses en funció de l’empresa i el cicle econòmic: el model QQC Pol Santandreu

08-10-2013 Normes Internacionals d’Informació Financera 2013 Joaquim Rabaseda

02-10-2013 Aplicació d’eines de la comptabilitat de gestió a l’administració local Josep Viñas

16-09-2013 Noves tendències conceptuals i pràctiques de les Entitats No Lucratives Jordi Fabregat

17-07-2013 La comptabilitat i la informació financera de les petites i mitjanes empreses: necessitat d'introduir millores en aspectes rellevants #VCongresACCID Emili Gironella

10-07-2013 "Els desafiaments de la Unió Europea" VCongresACCID Jordi Gual

04-07-2013 "Informes decisivos para el management" VCongresACCID Dietmar Pascher

23-05-2013 Com implantar un sistema de control de gestió i avaluar-lo amb un cas pràctic real Luis Muñiz

14-05-2013 Noves tendències en finances corporatives: Selecció d’inversions Jordi Fabregat

06-05-2013 Control de gestió en Empreses Editorials Natividad Sánchez

16-04-2013 El Pla General de Comptabilitat actualitzat Anselm Constans

10-04-2013 Una nova regulació bancària: quina i per què? Anton Gasol

19-03-2013 Noves tendències en finances corporatives: selecció d’inversions Jordi Fabregat

11-03-2013 El marc general de les finances corporatives Oriol Amat

11-03-2013 El marc general de les finances corporatives Xavier Puig

04-03-2013 Eines per gestionar i cobrar impagats Pere J.Brachfield

26-02-2013 El Pla General de Comptabilitat actualitzat Anselm Constans

25-02-2013 Comptabilitat i fiscalitat de las combinacions de negoci i altres operacions societàries Jose Manuel Lizanda

25-02-2013 Comptabilitat simultània. Valoració i control dels intangibles en la gestió integral Salvador Guasch

12-02-2013 El Pla General de Comptabilitat actualitzat Anselm Constans

28-01-2013 Comptabilitat simultània. Valoració i control dels intangibles en la gestió integral Salvador Guasch

24-01-2013 El pla General de Comptabilitat actualitzat Anselm Constans

22-01-2013 Com implantar un sistema de control de gestió i avaluar-lo amb un cas pràctic real Lluis Muñiz

22-01-2013 Radiografia actual del teixit empresarial català Oriol Amat

12-12-2012 L'estructura financera de les entiats no lucratives Eva Pardo i Carmen Valor

11-12-2012 Intruments per gestionar i cobrar impagats Pere Brachfield

15-11-2012 L'estructura financera de les entitats no lucratives Eva Pardo y Carmen Valor

07-11-2012 Dissenyar un quadre de comandament utilitzant taules dinàmiques Luis Muñiz

05-11-2012 Control de Gestió en Empreses Editorials Natividad Sánchez

29-10-2012 Una visió gens pessimista de la situació actual Oriol Amat

24-10-2012 Estudi complert sobre la preinscripció dels deutes Pere Brachfield

03-10-2012 Comptabilitat i fiscalitat de las combinacions de negoci i altres operacions societàries Jose Manuel Lizanda

27-09-2012 Noves tendències en entitats no lucratives Pilar Soldevila i Magdalena Cordobés

19-09-2012 Comptabilitat de societats i crisi econòmica José Manuel Lizanda

11-07-2012 Aplicació Pràctica de les Eines de Gestió a les entitats esportives: control pressupostari, quadres de comandament i plans de negoci Lluís Muñiz

13-06-2012 Control de gestió en despatxos professionals . De l'estrategia al "dia a dia" Llorenç Tusal i Lluís Verbon

05-06-2012 Com utilitzar PowerPivot, la nova eina d'Excel i les taules dinàmiques per disenyar informes i indicadors: presentació de casos pràctics Luis Muñiz

24-05-2012 Interpretació de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l'Estat de Fluxos d'Efectiu Núria Arimany i Carme Viladecans

15-05-2012 Anàlisi de les operacions de crèdit Oriol Amat

18-04-2012 El Reporting com a sistema d'Informació per a millorar els resultats de la seva empresa Luis Muñiz

12-03-2012 Caso práctico sobre como optimizar la confección y control del presupuesto mediante Tablas Dinámicas de Excel Luis Muñiz

01-03-2012 Informe Anual de l'Empresa Catalana Tarragona Aracoop

24-12-2011 Presentació de PowerPivot mitjançant casos pràctics, la nova eina d'Excel amb taules dinàmiques per analitzar informació i disenyar quadres de comandament: Luis Muñiz

09-11-2011 Competitivitat dels processos productius i enfocament de la gestió. Anàlisi de les pèrdues de productivitat Lluís Cuatrecasas

28-10-2011 Noves tendències en finançament empresarial Luís Antonío Ibáñez (CESCE)

27-10-2011 Noves tendències en finançament empresarial i gestió del risc comercial Jordi Fabregat

05-10-2011 Presentació conferència: Noves tendències en reducció de costos Fernando Campa

13-09-2011 Sensibilitat al preu i reducció de costos Jose-Francesc Valls

28-07-2011 Política financera de l'empresa Gemma Cid

14-07-2011 Aspectes claus de la nova lesgilació contra la morositat Pere J. Brachfield

10-05-2011 Comptabilitat i Impost de Societats José Manuel Lizanda

03-05-2011 Directivo a empresario Ramon Palacin

23-03-2011 Aprofitem les oportunitats d'una crisi: com renéixer amb més empenta Oriol Amat

17-03-2011 Noves Tendències en Management Oriol Amat

17-02-2011 Desenvolupament econòmic basat en el coneixement Prof.Antonio Argandoña

29-09-2010 Plans de Negoci Luís Muñiz, Oriol Amat i Fermí Gallart

26-05-2010 Experiències empresarials sobre l'aportació del control de gestió en la presa de decisions Fernando Campa

24-03-2010 La gestió del crèdit i el cobrament en temps de crisi Pere J. Brachfield

15-03-2010 La gestió del circulant: veritats i blufs sobre estratègies d'inversió i modalitats de finançament Pol Santandreu

17-02-2010 Recomanacions per a la prevenció i el cobrament d’impagats comercials Pere J. Brachfield

27-01-2010 Visió actual dels mercats financers Xavier Puig

11-11-2009 L'eficàcia del pressupost en temps de crisi Lluís Muñiz

29-10-2009 Les característique fiscals de l'empresa cooperativa Aracoop

22-03-2009 Presentació conferència: Un món ple d'oportunitats Jordi Mercader

28-01-2009 Previsions de futur en un entorn de crisi Oriol Amat

25-11-2008 Nou Pgc: Anàlisi dels darrers pronuncinaments de l’ICAC Anselm Constans

10-10-2008 Anàlisi Integral d'Empreses Oriol Amat

00-00-0000 Reporting d'indicadors de seguiment de pèrdua de vendes(amb sistema d'alertes i semàfors) Luis Múñiz

 
Llibreria "on-line"
Com fer recerca. Treball fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recercaNúm. 24 Noves tendències en controlling
Plan General de Contabilidad y PGC de Pymes: un análisis PRÁCTICO Y A FONDOEmpreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelMáster en Contabilidad
Ràtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sectorPlan General de Contabilidad. Actualización 2017, incluye Consultas y Resoluciones ICAC
Máster en Finanzas. Claves, fundamentos, estrategias y operativas de las finanzas empresarialesNúm. 25 Bon Govern Corporatiu. Bases conceptuals i aplicacions pràctiques
El impuesto sobre beneficios. Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016. Análisis y ejercicios prácticosEjercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac