Som 11.125 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Balanç de Saldos
  Balanç que conté en detall l'import del saldos corresponents als comptes utilitzats per una empresa, durant un període de temps. El total dels saldos deutors ha de coincidir amb el total de saldos creditors.
 • Balanç de Situació
  Estat que reflexa el patrimoni (béns, drets, deutes i capitals propis) de l'empresa. Doble classificació dels recursos d'una empresa, l'actiu indica com s'han invertit els recursos i el passiu com s'ha finançat.
 • Balanç de situació previsional
  Balance de situación previsto para una fecha futura.
 • Balanç de Sumes
  Balanç que conté en detall l'import del deure i de l'haver de tots els comptes.La suma final del Deure de tots els comptes ha de coincidir amb la suma final de l'Haver de tots els comptes.
 • Balanç de Sumes i Saldos
  Balanç que conté en detall l'import de les sumes del deure i de l'haver de cada compte i del saldo corresponent, durant un període de temps.
 • Balanç de Sumes i Saldos ajustat
  Llistat dels comptes, oindicant la suma de deure, de l'haver i el saldo corresponent dels comptres que han intervingut en un periode comptable, incloent-hi els ajustaments.
 • Base d'amortització
  Valor d'adquisició d’un actiu menys el seu valor residual. També es denomina Valor a Amortitzar.
 • Base fiscal
  És l’import atribuït a un actiu o passiu calculat atenent a la normativa fiscal.
 • Benchmarking
  Procés continuu de comparació amb les millors pràctiques i resultats dels competidors.
 • Benchmarking
  Terme anglès que vol dir un procés continuat d'avaluació de les pràctiques, mètodes, productes de les empreses d'un determinat sector per identificar les millores i aplicarles a l'empresa propia.
 • Benefici de superactivitat
  S’obté quan la capacitat productiva que s’utilitza és superior a la capacitat productiva disponible que es considera adequada per a l’empresa. Veure sobre-absorció de costos indirectes.
 • Beneficis retinguts
  La part del beneficis generats en un periode de temps i que no es distribueixen als accionistes com a dividends. Concepte equivalent a les Reserves, també es denomina autofinançament.
Següents >>
Llibreria "on-line"
Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidaciónREPORTING con Tablas Dinámicas en Excel
Ràtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sectorEl impuesto sobre beneficios. Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016. Análisis y ejercicios prácticos
Núm. 25 Bon Govern Corporatiu. Bases conceptuals i aplicacions pràctiquesPlan General de Contabilidad. Actualización 2017, incluye Consultas y Resoluciones ICAC
Plan General de Contabilidad y PGC de Pymes: un análisis PRÁCTICO Y A FONDOCom fer recerca. Treball fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca
Núm.26 Finances i Controlling InternacionalsEmpreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps
Máster en ContabilidadMáster en Finanzas. Claves, fundamentos, estrategias y operativas de las finanzas empresariales

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac