Som 10.800 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Factura
  Document que indica les mercaderies venudes o serveis prestats, amb detall de les quantitats, preus, i condicions de pagament. Seveix de base per comptabilitzar les operacions dels venedors i dels compradors
 • Fallades externes
  Són fallades que repercuteixen a l’exterior de l’empresa.
 • Fallades internes
  Són fallades que no perceben els externs a l’empresa.
 • Fallida
  Situació que es produeix quan els deutes superen als actius de l'empresa.
 • Fet comptable
  Es el fet econòmic que afecta al patrimoni empresarial.
 • Fet comptable modificatiu
  Es el fet comptable que modifica l'import del Net Patrimonial (Teoría de la propietat) o l'import del total de l'Actiu i del Passiu+Net Patrimonial (teoria de l'entitat)
 • Fet comptable permutatiu
  Es el fet comptable que permuta la composició dels elements de l'Actiu, del passiu entre sí i del Net Patrimonial entre si (Teoría de la propietat). Permuta elementes de l'Estructura Econòmica entre sí o elements de l'Estructura Financiera entre sí (Teoria de l'Entitat).
 • Fet de revelació inicial
  És aquell succés on l’empresa ha conclòs un acord formal de venda per a la totalitat, o pràcticament totalitat, dels actius atribuïbles a l’operació en discontinuació o en el qual el consell d’administració hagi decidit un pla per interrompre les operacions de l’empresa i l’hagi difós públicament.
 • Fets posteriors
  Són aquells fets, tant favorables com desfavorables, que s’esdevenen entre la data de tancament de balanç i la data en què els estats financers són autoritzats per a la seva emissió.
 • FIFO (de l'anglés First In First Out):
  Mètode de valoració del cost de les vendes i de les existències finals, que es basa en que la primera unitat que surt és la primera que va entrar, i per tant, el valor de les existències finals ve donat per les entrades més recents.
 • Flux de caixa previsional d'activitats ordinàries
  Cobraments previstos d’explotació menys pagaments previstos d’explotació.
 • Flux de caixa econòmic previsional
  Veure Flux de caixa previsional.
Següents >>
Llibreria "on-line"
Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a tempsGuia Tècnica per a l'elaboració del Balanç Social
Núm. 22 Noves tendències en la direcció de l'empresa familiarCálculo del Coste de Producción. Con ejercicios prácticos resueltos. Resolución ICAC 14-4-2015
Pla General de Comptabilitat-Edició 2014REPORTING con Tablas Dinámicas en Excel
Ratios sectoriales 2015 Cuentas anuales (balances y cuentas de resultados) de 166 sectores 25 ratios para cada sectorCHECK-LIST para el Diagnóstico Empresarial. Una herramienta clave para el control de gestión. Evaluación con plantillas de Excel
Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel para Excel 2007, 2010, 2013 y 2016Núm. 23 Prevenció i detecció del frau en l'empresa
Ratios financieros de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (2006-2015)Gestión del Fondo de Maniobra. Guía para optimizar las existencias, las cuentas a cobrar y a pagar
Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac