Som 10.800 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • LIFO (de l'anglès Last In First Out):
  Mètode de valoració del cost de les vendes i de les existències finals , que es basa en que la primera unitat que surt per venda es valora per l'import de la darrera que va entrar, de manera que el valor de les existències finals ve donat per l'import de les darreres entrades.
 • LIFO (Last In, First Out)
  Mètode de valoració d'existències que assumeix que l'última unitat comprada és la primera a ser utilitzada o venuda.
 • Liquidesa
  Proximitat d'un actiu a la seva conversió en diners.
 • Liquiditat
  En un banc es refereix a tenir de prou disponibilitat de fons per satisfer les retirades de dipòsits i d’altres compromisos financers.
 • Llibre Diari
  Llibre comptable que recull les anotacions cronològiques dels fets comptables ocurreguts en la vida de l'empresa.
 • Llibre Major
  Anotació sistemàtica de les operacions realitzades per una empresa, en la que apareixen les dades ordenades pels conceptes que proporcionen els comptes.
 • Llindar de rendibilitat
  El volum de vendes necessari perque els ingressos siguin iguals als costos. Nivell de vendes que permet igualar aquestes a les despeses de forma que el resultat de l'empresa és zero.
 • Llindar de rendibilitat
  El volum de vendes necessari perque els ingressos siguin iguals als costos. Veure Anàlisi cost-volum-benefici.
 • Lloc de cost
  Veure Secció.
 • Localització
  Assignació de costos als llocs de costos, és a dir, a les seccions.
Llibreria "on-line"
Gestión del Fondo de Maniobra. Guía para optimizar las existencias, las cuentas a cobrar y a pagarRatios sectoriales 2015 Cuentas anuales (balances y cuentas de resultados) de 166 sectores 25 ratios para cada sector
Pla General de Comptabilitat-Edició 2014Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelEjercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación
Núm. 22 Noves tendències en la direcció de l'empresa familiarGuia Tècnica per a l'elaboració del Balanç Social
Ratios financieros de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (2006-2015)Cálculo del Coste de Producción. Con ejercicios prácticos resueltos. Resolución ICAC 14-4-2015
Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel para Excel 2007, 2010, 2013 y 2016CHECK-LIST para el Diagnóstico Empresarial. Una herramienta clave para el control de gestión. Evaluación con plantillas de Excel
Núm. 23 Prevenció i detecció del frau en l'empresa

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac