Som 10.800 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Maquila
  Es el contrari de la subcontractació; és a dir, quan l’empresa elabora parts del procés d’altres empreses. Per tant, la maquila la fan les empreses subcontractistes.
 • Maquillatge de comptes
  Manipulació dels comptes anuals, dins la legalitat, amb la finalitat d'oferir una imatge de l'empresa més propera als seus interessos.
 • Marge
  Diferència entre ingressos i costos.
 • Marge brut
  Diferència entre els ingressos per vendes i el cost de la mercaderia venuda
 • Marge de contribució
  Diferència entre els ingressos per vendes i els costos variables.
 • Marge de seguretat
  Quantitat de vendes pressupostades per sobre del nivell de vendes del llindar de rendibilitat.
 • Memòria
  Part integrant dels comptes anuals que serveix per a completar i ampliar la informació del balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys.
 • Mercaderies
  Mercaderies disponibles per a ser venudes, en empreses comercials
 • Mercat actiu
  Mercat en el qual les partides objecte de transacció són homogènies, sempre és possible trobar compradors i venedors, i els preus estan disponibles per al públic.
 • Meritació
  Els estats financers es preparen considerant que els efectes de les transaccions es reconeixen quan es fan, independentment de quan es cobren o es paguen.
 • Mètode de cascada
  Métode de distribució dels costos de les seccions auxiliars a les seccions principals que permet reconèixer parcialment les prestacions recíproques.
 • Mètode de l'interès efectiu
  Mètode de càlcul de la imputació d’un interès a un actiu financer o l’amortització de l’interès corresponent a un passiu financer, utilitzant el tipus d’interès efectiu. El tipus d’interès efectiu és la taxa de descompte que iguala exactament la corrent esperada de pagaments futurs fins al venciment amb el valor net comptable de l’actiu o passiu financer. Aquesta taxa és equivalent a la taxa interna de rendiment de l’actiu o passiu financer.
Següents >>
Llibreria "on-line"
CHECK-LIST para el Diagnóstico Empresarial. Una herramienta clave para el control de gestión. Evaluación con plantillas de ExcelEjercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelRatios financieros de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (2006-2015)
Guia Tècnica per a l'elaboració del Balanç SocialNúm. 23 Prevenció i detecció del frau en l'empresa
Núm. 22 Noves tendències en la direcció de l'empresa familiarGestión del Fondo de Maniobra. Guía para optimizar las existencias, las cuentas a cobrar y a pagar
Ratios sectoriales 2015 Cuentas anuales (balances y cuentas de resultados) de 166 sectores 25 ratios para cada sectorEmpreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps
Pla General de Comptabilitat-Edició 2014Cálculo del Coste de Producción. Con ejercicios prácticos resueltos. Resolución ICAC 14-4-2015
Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel para Excel 2007, 2010, 2013 y 2016

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac