Som 10.800 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Objecte de cost
  L’objectiu que pretén l’anàlisi de costos. Solen ser els productes o serveis que produeix l’empresa, tot i que també poden ser les activitats i els centres de cost.
 • Objectiu de cost
  Veure Objecte de cost.
 • Obligació
  Veure Exigible a Curt Termini i Exigible a Llarg Termini.
 • Obligació implícita
  És aquella que es deriva de les actuacions de la pròpia empresa, en les quals, degut a un patró establert de comportament al passat, a polítiques empresarials que són de domini públic o a una declaració efectuada de forma prou concreta, l’entitat hagi posat de manifest, davant tercers, que està disposada a acceptar cert tipus de responsabilitats, i com a conseqüència d’això, l’empresa hagi creat una expectativa vàlida davant els tercers amb els quals ha de complir els seus compromisos o responsabilitats.
 • Obligacions emeses
  Titols que emeten les empreses o entitats per obtenir prèstecs del mercat de capitals, amb el compromís de ser amortitzats en un periode de temps i amb un interès fixe.
 • Obra executada
  Part d’una obra que s’ha completat.
 • Obsolescència
  Procès pel qual un be esdevé vell, físicament o tecnològicament, sempre degut al pas del temps. Es un factor que comporta la depreciació d'un actiu i la corresponent amortització
 • Operacions de cobertura
  És la utilització d’instruments de protecció, de manera que el canvi que experimenti el seu valor raonable compensi el canvi als fluxos d’efectiu procedents de la rúbrica objecte de cobertura.
 • Oportunitats de planificació fiscal
  Són accions que l’empresa pot emprendre per crear, o incrementar, beneficis fiscals en un determinat període, abans que prescrigui la possibilitat de deduir una pèrdua fiscal o un altre crèdit per operacions anteriors en el temps.
 • Ordre
  Veure Comanda.
 • Ordre de fabricació
  Veure Comanda.
 • Ordre de treball
  Veure Comanda.
Llibreria "on-line"
Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel para Excel 2007, 2010, 2013 y 2016Pla General de Comptabilitat-Edició 2014
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelRatios sectoriales 2015 Cuentas anuales (balances y cuentas de resultados) de 166 sectores 25 ratios para cada sector
Ratios financieros de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (2006-2015)Guia Tècnica per a l'elaboració del Balanç Social
Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a tempsNúm. 23 Prevenció i detecció del frau en l'empresa
Gestión del Fondo de Maniobra. Guía para optimizar las existencias, las cuentas a cobrar y a pagarNúm. 22 Noves tendències en la direcció de l'empresa familiar
Cálculo del Coste de Producción. Con ejercicios prácticos resueltos. Resolución ICAC 14-4-2015Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación
CHECK-LIST para el Diagnóstico Empresarial. Una herramienta clave para el control de gestión. Evaluación con plantillas de Excel

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac