Som 10.800 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Pagament
  Sortida de tresoreria.
 • Pagaments per incentius
  Quantitat addicional reconeguda al contractista sempre que compleixi determinats nivells d’execució del contracte.
 • Palanquejament financer
  Utilització del deute per incrementar la rendibilitat dels capitals propis o relació entre el deute i el capital propi. El palanquejament financer és positiu quan augmentant els deutes s'aconsegueix que la rendibilitat dels capitals propis incrementi.
 • Palanquejament operatiu
  Amplificació del benefici que es produeix com a conseqüència dels increments de venda, una vegada s'ha assolit el llindar de rendibilitat.
 • Part relacionada
  Una part es considera relacionada amb una altra part si una d’elles té la possibilitat d’exercir el control sobre l’altra, o d’exercir influència significativa sobre ella quan pren les decisions financeres i operatives.
 • Participants
  Membres del pla de pensions i terceres persones amb dret a prestacions en virtut de les condicions del pla.
 • Partides monetàries
  Actius o passius valorats en una quantitat monetaria fixa. En períodes inflacionaris experimenten reduccions del poder adquisitiu. Per exemple, comptes bancaris i deutors.
 • Partides monetàries
  Són els actius o passius en què el dret o l’obligació és una quantitat monetària fixa, com ara els saldos en comptes bancaris, els deutors, els préstecs rebuts o concedits i els creditors. És a dir, són partides en què el valor comptable coincideix amb el valor de realització independentment del pas del temps.
 • Partides no monetàries
  Partides no valorades en un valor monetari fixe. En periodes d'inflació no existeix una reducció del poder adquisitiu. Per exemple, terrenys i edificis.
 • Partides no monetàries
  Són partides en les quals el bé o l’obligació no és una quantitat fixa, per exemple, terrenys, edificis, existències o instal·lacions. Com a conseqüència de la inflació poden estar comptabilitzades en unes unitats monetàries que tenen un valor real diferent al que presenten als comptes al tancament de l’exercici. Les partides no monetàries no perden poder adquisitiu tot i la inflació.
 • Passiu
  Estructura financerao composició del finançament d'una empresa. Estat d'origen i aplicació de fons inclòs en el Pla General de Comptabilitat que informa de les inversions i del finançament utilitzats per l'empresa en un període determinat, distingint la variació produïda en el fons de maniobra.
 • Passiu (en sentit ampli)
  Engloba els Recursos Propis i l'Exigible. Es el total passiu.
Següents >>
Llibreria "on-line"
Pla General de Comptabilitat-Edició 2014Núm. 24 Noves tendències en controlling
Ratios sectoriales 2015 Cuentas anuales (balances y cuentas de resultados) de 166 sectores 25 ratios para cada sectorEl Final de la contabilidad
Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidaciónRatios financieros de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (2006-2015)
CHECK-LIST para el Diagnóstico Empresarial. Una herramienta clave para el control de gestión. Evaluación con plantillas de ExcelAplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel para Excel 2007, 2010, 2013 y 2016
Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a tempsREPORTING con Tablas Dinámicas en Excel
Gestión del Fondo de Maniobra. Guía para optimizar las existencias, las cuentas a cobrar y a pagarNúm. 23 Prevenció i detecció del frau en l'empresa
Guia Tècnica per a l'elaboració del Balanç Social

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac