Som 10.800 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • RAI
  Registre d'Acceptacions Impagadas, en el qual consten totes aquelles persones o empreses que no han atès al seu venciment efectes acceptats.
 • Ratio
  Quocient entre dues magnituds.
 • Ratios ideals
  Terme mitjà del valor d'un determinat ratio per a un conjunt d'empreses caracteritzades pels seus bons resultats econòmic-financers, pertanyents normalment a un determinat sector de l'economia.
 • Ratios mitjos
  Terme mitjà del valor d'un determinat ratio per a un conjunt d'empreses, pertanyents normalment a un determinat sector de l'economia.
 • Realitzable
  Actius integrats en el circulant d'una empresa que no formen part ni de les existències ni del disponible. Inclou clients, efectes a cobrar o inversions financeres a curt termini.
 • Rebuig
  Es un material que es genera de manera residual al procés productiu, perquè hi perd les condicions tècniques. Es pot reutilitzar internament, o fins i tot vendre’l.
 • Reclamacions
  Quantitat que el contractista espera cobrar del client o d’un tercer com a reemborsament de costos no inclosos al preu del contracte.
 • Recursos aplicats a les operacions
  Recursos que ha utilitzat una empresa en un periode de temps degut a l'activitat ordinària, recull les decisions d'inversió, en general augments d'actiu. Exemple: Pagament de dividends, Devolució d'un prèstec, Compra d'Immobilitzats, pagament d'interessos...
 • Recursos generats per les operacions
  Recursos que ha aconseguit una empresa en un periode de temps degut a l'activitat ordinària, recull les decisions de finançament, en general augments del passiu. Exemple: Beneficis, Venda d'Immobilitzats, Prèstecs obtinguts, Ampliació de capital …
 • Recursos permanents
  Fons propis més els deutes a llarg termini.També es denominan passius fixos,
 • Reestructuració
  És un programa d’actuació, planificat i controlat per la gerència de l’empres, l’efecte del qual és un canvi significatiu en l’abast de l’activitat duta a terme per l’empresa, o en la manera de dur la gestió de l’activitat.
 • Registre del temps de treball
  Document que especifica el temps dedicat a cada comanda per cada un dels treballadors. S'utilitza per carregar els costos del treball a les comandes.
Següents >>
Llibreria "on-line"
CHECK-LIST para el Diagnóstico Empresarial. Una herramienta clave para el control de gestión. Evaluación con plantillas de ExcelNúm. 22 Noves tendències en la direcció de l'empresa familiar
Gestión del Fondo de Maniobra. Guía para optimizar las existencias, las cuentas a cobrar y a pagarNúm. 23 Prevenció i detecció del frau en l'empresa
Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel para Excel 2007, 2010, 2013 y 2016Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps
Ratios financieros de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (2006-2015)Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación
Cálculo del Coste de Producción. Con ejercicios prácticos resueltos. Resolución ICAC 14-4-2015REPORTING con Tablas Dinámicas en Excel
Guia Tècnica per a l'elaboració del Balanç SocialRàtios sectorials 2015.Comptes anuals (balanços i comptes de resultats) de 166 sectors i 25 ràtios per a cada sector (Llibre només disponible en pdf)
Pla General de Comptabilitat-Edició 2014

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac