Som 11.125 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Flux de caixa previsional
  Benefici net previst més amortitzacions previstes i provisions previstes.
 • Fluxe de caixa econòmic
  Suma del benefici i aquelles despeses que no suposen desemborsos tals com les amortitzacions i certes provisions. Informa dels recursos generats per l'empresa.
 • Fluxe de caixa financer
  Diferència entre cobraments i pagaments referida a un determinat període. També rep la denominació de fluix de tresoreria.
 • Fluxos de tresoreria
  Són entrades i sortides de tresoreria (caixa i bancs)i d’altres mitjans líquids.
 • Fons de comerç
  Excés del preu d'adquisició d'una empresa respecte a la suma dels valors raonables de mercat dels seus elements d'actiu i passiu.
 • Fons de comerç de consolidació
  Diferència positiva entre el preu pagat per la participació en una empresa i la part proporcional dels fons propis d'aquesta en el moment de la compra.
 • Fons de maniobra
  Es la part d'actiu circulant que es finança amb fons a llarg termini. Es calcula com la diferència entre l'actiu circulant i els deutes a curt termini. També es denomina capital circulant
 • Fons de maniobra aparent
  O fons de maniobra pròpiament dit, en contraposició al fons de maniobra necessari. És la diferència entre l'actiu circulante i els deutes a curt termini.
 • Fons de maniobra necessari
  Necessitats financeres que genera l'explotació de l'empresa. Depèn de la gestió de les matèries primeres, productes en curs, productes acabats, terminis de cobrament de clients i terminis de pagament a proveïdors.
 • Fugida cap endavant
  Tipus de creixement que es dóna en empreses amb problemes financers. Consisteix a créixer molt per sobre del que seria prudent en lloc de solucionar els problemes previs existents.
 • Full costing
  Veure Cost complet.
 • Full de costos de comanda
  Document on s'especifiquen i acumulen els costos incorreguts en l'elaboració d'una comanda.
<< Anteriors Següents >>
Llibreria "on-line"
El impuesto sobre beneficios. Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016. Análisis y ejercicios prácticosPlan General de Contabilidad. Actualización 2017, incluye Consultas y Resoluciones ICAC
Núm.26 Finances i Controlling InternacionalsNúm. 25 Bon Govern Corporatiu. Bases conceptuals i aplicacions pràctiques
Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a tempsMáster en Contabilidad
Plan General de Contabilidad y PGC de Pymes: un análisis PRÁCTICO Y A FONDOCom fer recerca. Treball fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca
Ràtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sectorMáster en Finanzas. Claves, fundamentos, estrategias y operativas de las finanzas empresariales
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelEjercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac