Som 11.125 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Actiu o passiu financer negociable
  És aquell actiu o passiu financer adquirit amb el propòsit de generar un benefici a partir d’una fluctuació de preus a curt termini.
 • Actiu qualificat
  És un actiu que necessàriament pren un temps considerable a estar a punt per a la venda o utilització.
 • Actius comuns de l'empresa
  Actius que contribueixen a l’obtenció de fluxos de tresoreria futurs a la unitat generadora d’efectiu que s’està considerant i a les altres unitats existents a l’empresa.
 • Actius financers disponibles per a la venda
  Actius financers que no són préstecs ni partides per cobrar originats per la pròpia empresa, inversions a ser mantingudes fins al venciment o un actiu financer negociable.
 • Actius i passius financers monetaris
  Actius i passius financers a ser rebuts o pagats en imports de diners fixats o determinables.
 • Actius per impostos diferits
  Són les quantitats d’impostos sobre beneficis a recuperar en períodes futurs, relacionades amb les diferències temporàries deduïbles; la compensació de pèrdues obtingudes en períodes anteriors que encara no hagin estat objecte de deducció fiscal, i la compensació de crèdits no utilitzats procedents de períodes anteriors.
 • Activació d'una despesa
  Despesa que es converteix en actiu amb la finalitat de distribuir l'import en diferents periodes comptables
 • Activitat
  Conjunt de tasques que generen costos i que estan orientades a obtenir un output per tal d’elevar el valor afegit de l’organització.
 • Activitat d'inversió
  Activitat que inclous (1) proveïr i recollir caixa i (2) adquirir i disposar d'actius fixes.
 • Activitat de finançament
  Activitat que produeix canvis al volum i composició dels capitals propis i de l’endeutament de l’empresa. La caixa s'obté a partir dels propietaris i dels creditors
 • Activitat extraordinària
  Activitat que no es usual per naturalesa i que no s'espera que es repeteixi en un futur. (ex. les loteries, els incendis, resultats derivats de la venda d'immobilitzats).
 • Activitat operativa o d'explotació
  Activitats relacionades amb produr i vendre bens i serveis.
<< Anteriors Següents >>
Llibreria "on-line"
Plan General de Contabilidad y PGC de Pymes: un análisis PRÁCTICO Y A FONDOEl impuesto sobre beneficios. Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016. Análisis y ejercicios prácticos
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelRàtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sector
Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidaciónNúm. 25 Bon Govern Corporatiu. Bases conceptuals i aplicacions pràctiques
Plan General de Contabilidad. Actualización 2017, incluye Consultas y Resoluciones ICACNúm. 24 Noves tendències en controlling
Com fer recerca. Treball fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recercaMáster en Contabilidad
Máster en Finanzas. Claves, fundamentos, estrategias y operativas de las finanzas empresarialesEmpreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac