Som 11.125 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Resultat operatiu o d'explotació
  Mesura el resultat de l'activitat pròpia i fundamental d'un negoci, i es calcula com la diferència entre els ingressos operatiu o d'explotació i les despeses operatives.
 • Resultat ordinari
  Benefici o pèrdua derivat de l’activitat ordinària (d'explotació més la financera) de l’empresa.
 • Retroactiva, ajust aplicat de forma
  És el que s’aplica als estats financers suposant que el criteri comptable corregit hagués estat sempre vigent.
 • Revalorització de l'immobilitzat
  Elevació del valor dels immobilitzats minorant la distorsió que la inflació provoca en el valor històric.
 • Risc
  Variabilitat als desenllaços possibles.
 • ROA (de l'anglès return on asset)
  Veure rendibilitat econòmica.
 • ROCE (de l'anglès return on capital employed)
  Veure rendibilitat econòmica.
 • ROE (de l'anglès return on equity)
  Rendibilitat financera o rendibilitat dels capitals propis.
 • ROI (de l'anglès return on investments)
  Veure rendibilitat econòmica.
 • ROS (de l'anglès return on sales)
  Relació entre el benefici net i les vendes. De vegades es calcula també amb el benefici abans d'interessos i impostos.
 • Rotació
  Proporció que representen les vendes sobre una determinada partida, normalment de l'actiu del balanç. En principi interessa que sigui tan elevada com sigui possible.
 • Royalties
  Cànons satisfets per l’ús d’actius a llarg termini, com ara patents, marques comercials, drets d’autor i d’altres.
<< Anteriors Següents >>
Llibreria "on-line"
Máster en Finanzas. Claves, fundamentos, estrategias y operativas de las finanzas empresarialesPlan General de Contabilidad y PGC de Pymes: un análisis PRÁCTICO Y A FONDO
Núm. 25 Bon Govern Corporatiu. Bases conceptuals i aplicacions pràctiquesCom fer recerca. Treball fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca
Máster en ContabilidadNúm. 24 Noves tendències en controlling
El impuesto sobre beneficios. Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016. Análisis y ejercicios prácticosRàtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sector
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelEmpreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps
Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidaciónPlan General de Contabilidad. Actualización 2017, incluye Consultas y Resoluciones ICAC

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac