Som 11.125 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Compte en forma de T
  Representació esquemàtica de un compte, en el qual a l'esquerra s'anoten els càrrecs i a la dreta els abonaments.
 • Comptes a cobrar
  Import de deutes pendents de cobrament, per vendes efectuades a crèdit. Es un compte genèric de l'Actiu realitzable comercial
 • Comptes a pagar
  Imports que l'empresa deu als seus creditors i proveïdors per serveis rebuts i per compres a crèdit. En general, pertanyen al passiu circulant o exigible a curt termini
 • Comptes anuals
  Són el principal producte de la comptabilitat financera i estan integrades pel balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria.
 • Comptes anuals consolidats
  Són el principal producte de la consolidació comptable i estan integrades pel balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria consolidada.
 • Comptes de Gestió
  Comptes d'ingrés i de despesa.Formen part del Compte de Resultats i al final del periode comptable el seu saldo es 0
 • Comptes Patrimonials
  Comptes que formen part del Balanç de Situació : Actius, passiu i net patrimonial.
 • Conjunt consolidable
  Es el conjunt format per la societat dominant, les societats depenents i les societats multigrup.
 • Conservadurisme
  Pràctica mitjançant la qual es valora un actiu com el menor dels possibles (exemple: el menor entre el preu d'adquisició i el preu de mercat)
 • Consistència
  Quan s'adopta un determinat mètode comptable, no es pot canviar durant el perióde a aplicar excepte si hi ha canvis de força major.
 • Consolidació de comptes
  Integració de comptes anuals de dos o més empreses per a obtenir les corresponents al grup.
 • Consolidació global
  Veure integració global
<< Anteriors Següents >>
Llibreria "on-line"
Máster en Finanzas. Claves, fundamentos, estrategias y operativas de las finanzas empresarialesCom fer recerca. Treball fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca
Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a tempsEjercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelRàtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sector
El impuesto sobre beneficios. Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016. Análisis y ejercicios prácticosPlan General de Contabilidad. Actualización 2017, incluye Consultas y Resoluciones ICAC
Máster en ContabilidadNúm. 25 Bon Govern Corporatiu. Bases conceptuals i aplicacions pràctiques
Plan General de Contabilidad y PGC de Pymes: un análisis PRÁCTICO Y A FONDONúm.26 Finances i Controlling Internacionals

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac