Som 10.800 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Actiu extrafuncional
  Actiu no imprescindible pel desenvolupament de les activitats ordinàries de l'empresa.
 • Actiu funcional
  Actiu necessari pel desenvolupament de les activitats ordinàries de l'empresa.
 • Activitat extraordinària
  Activitat que no es usual per naturalesa i que no s'espera que es repeteixi en un futur. (ex. les loteries, els incendis, resultats derivats de la venda d'immobilitzats).
 • Activitat ordinària
  Activitat típica i que forma part de l'objecte social de l'empresa. Es composa per l'activitat d'explotació i l'activitat financera.
 • Actualització de balanços
  Disposició legal que autoritza la revalorització dels actius immobilitzats.
 • Amortització accelerada
  Pràctica que consisteix en amortitzar un import superior durant els primers anys de vida útil del bé. (ex. Suma de dígits, o percentage sobre el saldo)
 • Anàlisi d'estats financers
  Es un conjunt de tècniques utilitzades per diagnosticar la situació i perspectives de l'empresa amb la finalitat de poder pendre decisions adequades.També anomenat anàlisi econòmic-financer, anàlisi de balanços o anàlisi comptable.
 • Anàlisi discriminante
  Tècnica estadística de tipus paramètric que consisteix en identificar quins ratis, i per quins valors, es produeixen diferències importants entre empreses que un temps després fan fallida o suspensió de pagaments i empreses que no han tingut problemes d'aquest tipus.
 • Anàlisi horitzontal
  Tècnica que consisteix en la compració de l'evolució del pes de cada partida d'un exercici a un altre.
 • Análisi multidimensional
  Aquest tipus d'anàlisi afavoreix una evaluació global de la situació de l'empresa amb la utilització simultània de varis ratios. Els més utilitzats es basen en l'anàlisi discriminant que busca un indicador sintètic que permeti diferenciar les empreses sanes de les empreses en perill.
 • Anàlisi unidimensional
  Consisteix en considerar cada ratio com independent dels altres. Per aixó, s'aconsegueixen dues mostres d'empreses, unes que hagin tingut problemes financers importants i altres que no n'hagin tingut. Aquests estudis intenten detectar les ratios que discriminen de forma més clara a les empreses que tenen una bona salut financera en relació a les empreses que pateixen fortes tensions de liquidesa i que fan suspensió de pagaments o fallida.
 • Anàlisi vertical
  Técnica que consiste en analizar el porcentaje que representa cada masa sobre el total del balance. También se utiliza con la cuenta de pérdidas y ganancias.
Següents >>
Llibreria "on-line"
Pla General de Comptabilitat-Edició 2014Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel para Excel 2007, 2010, 2013 y 2016
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelGestión del Fondo de Maniobra. Guía para optimizar las existencias, las cuentas a cobrar y a pagar
Cálculo del Coste de Producción. Con ejercicios prácticos resueltos. Resolución ICAC 14-4-2015Núm. 23 Prevenció i detecció del frau en l'empresa
Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a tempsGuia Tècnica per a l'elaboració del Balanç Social
Ratios financieros de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (2006-2015)Núm. 22 Noves tendències en la direcció de l'empresa familiar
Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidaciónCHECK-LIST para el Diagnóstico Empresarial. Una herramienta clave para el control de gestión. Evaluación con plantillas de Excel
Ràtios sectorials 2015.Comptes anuals (balanços i comptes de resultats) de 166 sectors i 25 ràtios per a cada sector (Llibre només disponible en pdf)

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac