Som 11.125 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Actiu extrafuncional
  Actiu no imprescindible pel desenvolupament de les activitats ordinàries de l'empresa.
 • Actiu funcional
  Actiu necessari pel desenvolupament de les activitats ordinàries de l'empresa.
 • Activitat extraordinària
  Activitat que no es usual per naturalesa i que no s'espera que es repeteixi en un futur. (ex. les loteries, els incendis, resultats derivats de la venda d'immobilitzats).
 • Activitat ordinària
  Activitat típica i que forma part de l'objecte social de l'empresa. Es composa per l'activitat d'explotació i l'activitat financera.
 • Actualització de balanços
  Disposició legal que autoritza la revalorització dels actius immobilitzats.
 • Amortització accelerada
  Pràctica que consisteix en amortitzar un import superior durant els primers anys de vida útil del bé. (ex. Suma de dígits, o percentage sobre el saldo)
 • Anàlisi d'estats financers
  Es un conjunt de tècniques utilitzades per diagnosticar la situació i perspectives de l'empresa amb la finalitat de poder pendre decisions adequades.També anomenat anàlisi econòmic-financer, anàlisi de balanços o anàlisi comptable.
 • Anàlisi discriminante
  Tècnica estadística de tipus paramètric que consisteix en identificar quins ratis, i per quins valors, es produeixen diferències importants entre empreses que un temps després fan fallida o suspensió de pagaments i empreses que no han tingut problemes d'aquest tipus.
 • Anàlisi horitzontal
  Tècnica que consisteix en la compració de l'evolució del pes de cada partida d'un exercici a un altre.
 • Análisi multidimensional
  Aquest tipus d'anàlisi afavoreix una evaluació global de la situació de l'empresa amb la utilització simultània de varis ratios. Els més utilitzats es basen en l'anàlisi discriminant que busca un indicador sintètic que permeti diferenciar les empreses sanes de les empreses en perill.
 • Anàlisi unidimensional
  Consisteix en considerar cada ratio com independent dels altres. Per aixó, s'aconsegueixen dues mostres d'empreses, unes que hagin tingut problemes financers importants i altres que no n'hagin tingut. Aquests estudis intenten detectar les ratios que discriminen de forma més clara a les empreses que tenen una bona salut financera en relació a les empreses que pateixen fortes tensions de liquidesa i que fan suspensió de pagaments o fallida.
 • Anàlisi vertical
  Técnica que consiste en analizar el porcentaje que representa cada masa sobre el total del balance. También se utiliza con la cuenta de pérdidas y ganancias.
Següents >>
Llibreria "on-line"
El impuesto sobre beneficios. Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016. Análisis y ejercicios prácticosMáster en Finanzas. Claves, fundamentos, estrategias y operativas de las finanzas empresariales
Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a tempsCom fer recerca. Treball fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca
Máster en ContabilidadNúm. 25 Bon Govern Corporatiu. Bases conceptuals i aplicacions pràctiques
Plan General de Contabilidad y PGC de Pymes: un análisis PRÁCTICO Y A FONDOEjercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación
Ràtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sectorNúm. 24 Noves tendències en controlling
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelPlan General de Contabilidad. Actualización 2017, incluye Consultas y Resoluciones ICAC

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac