Som 10.800 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Glossari
 
Cerca de termes
Filtre per Inicial:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
  Per sector
NIC/NIIF
Consolidació d'Estats Financers
Comptabilitat Internacional
Comptabilitat Financera
Comptabilitat de Costos i Gestió
Anàlisi d'Estats Comptables
 
 • Comptes anuals consolidats
  Són el principal producte de la consolidació comptable i estan integrades pel balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria consolidada.
 • Conjunt consolidable
  Es el conjunt format per la societat dominant, les societats depenents i les societats multigrup.
 • Consolidació global
  Veure integració global
 • Consolidació proporcional
  Veure integració proporcional
 • Diferència negativa de consolidació
  Diferència negativa entre el preu pagat per la participació en una empresa i el valor de la part proporcional dels fons propis d'aquesta en la data de la compra.
 • Eliminació inversió-fons propis
  Es la compensació de la participació que la societat dominant té en la depenent amb la part proporcional dels fons propis d'aquesta que la inversió representa
 • Empresa controlada conjuntament
  És un acord contractual en virtut del qual dos o més participants emprenen una activitat econòmica que se sotmet a control conjunt. També es denominen empreses multigrup o joint-ventures.
 • Fons de comerç de consolidació
  Diferència positiva entre el preu pagat per la participació en una empresa i la part proporcional dels fons propis d'aquesta en el moment de la compra.
 • Grup de empreses (comptable)
  Es un conjunt d'empreses vinculades econòmicament, generalment mitjançant les participacions en el capital social.
 • IAS (de l'anglès International Accounting Standards):
  Normes Internacionals de Comptabilitat
 • IASB (de l'anglès International Accounting Standards Board)
  Comitè Internacional de Normes Comptables.
 • IFRS (de l'anglés International Financial Reporting Standards)
  Normes internacionals de Comptabilitat
Següents >>
Llibreria "on-line"
REPORTING con Tablas Dinámicas en ExcelGestión del Fondo de Maniobra. Guía para optimizar las existencias, las cuentas a cobrar y a pagar
Pla General de Comptabilitat-Edició 2014Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel para Excel 2007, 2010, 2013 y 2016
Núm. 23 Prevenció i detecció del frau en l'empresaCHECK-LIST para el Diagnóstico Empresarial. Una herramienta clave para el control de gestión. Evaluación con plantillas de Excel
Cálculo del Coste de Producción. Con ejercicios prácticos resueltos. Resolución ICAC 14-4-2015Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps
Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidaciónRatios financieros de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (2006-2015)
Guia Tècnica per a l'elaboració del Balanç SocialNúm. 22 Noves tendències en la direcció de l'empresa familiar
Ratios sectoriales 2015 Cuentas anuales (balances y cuentas de resultados) de 166 sectores 25 ratios para cada sector

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac