Logo Presentación
     
 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Presentació
Programa
Sessions Simultànies
Comitès
Patrocinadors
Com arribar
Inscripció
Documentació
informativa i fotos
 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

Nom i cognoms * DNI *
Adreça *    
Població * CP *
Telèfon *    
e-mail *    

DADES PROFESSIONALS

Nom empresa
o entitat

  NIF
Càrrec      
Adreça      
Població   CP
Telèfon      
e-mail      
Factura a nom de l’empresa si no      

SESSIÓ SIMULTÀNIA LA QUAL VOL ASSISTIR

Escollir-ne una i marcar el quadre corresponent

L’assistència a aquesta Jornada està homologada amb 3,75 hores de formació professional continuada en Auditoria i Comptabilitat, sempre i quan s’assisteixi a 2 de les 6 sessions que homologuen hores.

TORN 1 SESSIONS DE TREBALL SIMULTÀNIES I (11:15h a 12:30h)

  1 Factors determinants del valor de mercat i comptable de les PIMEs. (Homologa hores)
  2 Nous reptes de la comptabilitat de gestió: complexitat i globalització. (Homologa hores)
  3 Novetats a la normativa comptable: Modificacions en el PGC, PGC PIMES i NFCAC. I la nova resolució sobre l’impost sobre el benefici. (Homologa hores)
  4 Taller de presentació de comunicacions: Docència i Història
  5 Taller de presentació de comunicacions: Crèdit, banca i endeutament

TORN 2 SESSIONS DE TREBALL SIMULTÀNIES II (12:30h a 13:45h)

  1 Reptes del cooperativisme a Catalunya: La nova Llei de Cooperatives i la situació de les seccions de crèdit (Homologa hores)
  2 Control i comptabilitat al sector públic. (Homologa hores)
  3 La Conservació de la documentació comptable a efectes fiscals desprès de la Reforma de LGT. (Homologa hores)
  4 Taller de presentació de comunicacions: Comptabilitat de gestió
  5 Taller de presentació de comunicacions: Reporting, administració local, economia social i altres

 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ (Inclou inscripció, material, cafès i dinar de cloenda)


* Camps obligatoris

  Socis ACCID i APC 50 €
  Membres Col·legis Fundadors i entitats col·laboradores* 50 €
  No socis 100 €
  Estudiants** 10€
  Servei Autocar 25€ anada/tornada

*Indicar entitat
**Adjuntar còpia matrícula

Els membres dels col·legis professionals i associacions adscrites a l’ACCID gaudeixen de la mateixa quota que els socis.

 

FORMA DE PAGAMENT

  Xec bancari a nom de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
(Imprescindible indicar el nom de la persona/es que s’inscriu/en a al Jornada)
  Transferència al núm. c/c del Congrés: ES-45 2100 3060 56 2201721616 o ES-17 3025 0001 1414 3352 7398
(Imprescindible enviar comprovant de la transferència per mail a info@accid.org indicant el nom de la persona/es que s’inscriu/en a la Jornada)
  Domiciliació bancària *IBAN + 20 dígits del compte bancari

NOTA: Tota inscripció no anul·lada abans de 3 dies de l’inici de la IV Jornada ACCID comporta el pagament de la quota

Amb conformitat a la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, informem que les dades personals proporcionades són confidencials i s’inclouran a la base de dades de la què és titular l’ACCID per agilitzar la gestió de subscripcions i enviar informació relativa als serveis de l’ACCID o informació promocional. Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per carta certificada i adjuntant una fotocòpia del DNI, a Edif. Col·legi d’Economistes de Catalunya, Plaça Gal·la Placídia 32, 4º planta, 08006 Barcelona o via e-mail a info@accid.org