Logo Presentación
     
 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Presentació
Programa
Sessions Simultànies
Comitès
Patrocinadors
Com arribar
Inscripció
Documentació
informativa i fotos
 

 

SESSIONS DE TREBALL SIMULTÀNIES I (11:15 a 12:30)

SESSIÓ 1 (Homologa hores de formació)

Factors determinants del valor de mercat i comptable de les PIMEs

Presidenta i coordinadora: Montserrat Casanovas (CEC)
Ponents: Teresa Monllau (UPF) i Elena Yepes (Nostrum)

 

SESSIÓ 2 (Homologa hores de formació)

Nous reptes de la comptabilitat de gestió: complexitat i globalització

President i coordinador: Llorenç Bagur (UPF)
Ponents: Mª Dolors Celma i Màrian Buil (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme), Josep M. Rosanas (IESE) i Hendrik Vater (DHL)

 

SESSIÓ 3 (Homologa hores de formació)

Novetats a la normativa comptable: Modificacions en el PGC, PGC PIMES i NFCAC. I la nova resolució sobre l’impost sobre el benefici

President: Carlos Puig de Travy (REA i REGA/CEC)
Coordinador: Martí Garcia (CEC)
Ponents: Magda Solà (CEC/UAB) i Francesc Gómez (UAB)

 

SESSIÓ 4

Sessió 4 Taller de presentació de comunicacions: Docència i Història

President i coordinador: Xavier Osés (UB-APC)

Ponències:

 • La enseñanza de las competencias transversales en el área de contabilidad: realidad o ficción?, Ester Oliveras i Patricia Crespo (UPF)
 • Estudio de la satisfacción como base de la gestión del talento en una empresa de distribución, Sara Guiu (UdL)
 • La base de las relaciones interrogativas exitosas entre Pymes, María Paola Mastrantonio i Oscar Coduras (EUNCET Business School)
 • Modelos de aprendizaje en contabilidad y finanzas: el caso Abengoa, Núria Arimany (UVic), Herenia Gutiérrez, Julián Chamizo (UAM) i Elisa Isabel Cano (UClM)
 • VIè Congrés Internacional de Comptabilitat de Barcelona (1929), Fina Alemany (APC-UPF) i Joaquim Rabaseda (ACP-UdG)

 

SESSIÓ 5

Sessió 5 Taller de presentació de comunicacions: Crèdit, banca i endeutament

Presidenta i coordinadora: Mª Victòria Sánchez Rebull (APC-URV)

Ponències:

 • La influència de l’estructura financera en la rendibilitat de les empreses familiars espanyoles, Xavier Sabi i Ana Vendrell (UdL)
 • Five objections against using a size premium when estimating the required return of capital with the Capital Asset Pricing Model, Ramon Prat (Madimon Consulting)
 • Bank Internal controls and operational risk among crisis countries in Europe, Ellis Kofi i Jordi Moreno (UdL)
 • Credit Concessions through credit scoring. Analysis and application proposal, Oriol Amat, Raffaele Manini (UPF) i Marcos Antón (UM)
 • L’endeutament i el Crèdit a la PIME, Joan Picanyol (UdL)

 

SESSIONS DE TREBALL SIMULTÀNIES II (12:30 a 13:45)

SESSIÓ 1 (Homologa hores de formació)

Reptes del cooperativisme a Catalunya: La nova Llei de Cooperatives i la situació de les seccions de crèdit

President: Vicente Cebollero (CCJCC) i Xavier Palos (Fundació Roca i Galés)
Coordinadora: Yolanda Montegut (UdL)
Ponents: Maricel Piñol (Secció d’Economia Social i Treball Autònom, Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida), Divina Alsinet (Entitats Locals i Seccions de Crèdit, Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor) i Teresa Torres (Caixa d’Enginyers).

 

SESSIÓ 2 (Homologa hores de formació)

Control i comptabilitat al sector públic

President: Aurelio Corella (Ajuntament de Sta. Coloma-CSITAL Catalunya)
Coordinador: Francesc Aragón (Ajuntament de Granollers-CSITAL Catalunya)
Ponents: Ivan Puig ((Generalitat de Catalunya) i Javier Requejo (Ajuntament de Cunit-CSITAL Catalunya)

 

SESSIÓ 3 (Homologa hores de formació)

La Conservació de la documentació comptable a efectes fiscals desprès de la Reforma de LGT

President: Santiago Doce (Deloitte)
Coordinadors: Gemma Palet (CEC) i Domingo Palos (DB Schenker)
Ponent: Juan Jose Sotelo (Audiconsultores Advocats & Economistes)

 

SESSIÓ 4

Sessió 4 Taller de comunicacions: Comptabilitat de gestió

Presidenta i coordinadora: Fina Alemany (APC-UPF)

Ponències:

 • La contabilidad de costes de las Universidades: Estado actual de su implementación, Ramon Saladrigues i Anna Tena (UdL)
 • The irruption of airbnb and its effects on hotels’ profitability the analysis of Barcelona’s hotel sector, Juan Pedro Aznar, Josep M. Sayeras (ESADE Business School), Alba Rocafort (Manchester University) i Jorge Galiana (EAE Business School)
 • La seguridad operacional como elemento de gestión en el sector del transporte aéreo: una revisión sistemática de literatura, Nicole Kalemba i Fernando Campa (URV)
 • El USALI y la historia de los sistemas uniformes de coste: ¿Un reto hispano?, Francisco Martín, Ramon Soldevila i Vanesa Berlanga (UAO)

 

SESSIÓ 5

Sessió 5 Taller de comunicacions: Reporting, administració local, economia social i altres

Presidenta i coordinadora: Mª Àngels Farreras (APC-UdG)

Ponències:

 • El papel de la mujer en la institucionalización de la emrpesa familiar: Factores asociados a su participación, Cora Lista (UdL)
 • La distribución del valor añadido. Un anàlisis exploratorio de las similitudes y diferencias de la empresa familiar frente a la empresa no familiar José Luís Gallizo, Laura Sánchez i Jordi Moreno (UdL)
 • Internalitzar o externalitzar en l’Administració Local: La importància del cost de personal i de les activitats estratègiques, Josep Viñas i Carles López (UdG)
 • La Agricultura Social: un ejemplo de economía, Manel Plana (UdL)
 • The multifaceted landscape of sustainability reporting. Can we glimpse any need or interest to achieve harmonisation in sustainability reporting? Jordi Morrós (UB).