Català | Castellano
 
La teva compra
El cistell està buit
Nº de llibres: 0
Total: 0€
Especialitats
Monogràfic de Comptabilitat i Direcció
Comptabilitat Financera
Anàlisi d'empreses
Auditoria
Comptabilitat de gestió i costos
Finances
Intangibles
Management
NIC/NIIF
Pla General de Comptabilitat
Responsabilitat Social
Altres
Condicions generals de la contractació i ús de la web d'accid

 
1. OBJECTE

Les presents Condicions Generals de contractació i ús de la web tenen com a objectiu regular la posada a disposició de la informació subministrada a la botiga online d’ ACCID, així  com les transaccions comercials que sorgeixin entre ACCID i els usuaris del domini www.accid.org o www.accid.cat, domini del que és titular ACCID amb domicili social a Barcelona, Balmes, Nº 132-134, Despatx 607, amb  NIF G63009120.

 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

Tant la navegació per la botiga virtual com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella suposen l’acceptació como a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les present condicions generals de contractació i utilització. ACCID podrà en tot  moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals de contractació i ús, així com les condicions particulars que, en el seu cas, s’inclouran, mitjançant la publicació de les esmentades modificacions a la botiga amb la finalitat de que puguin ser conegudes pels usuaris, i quedant constància de la data de les modificacions.

3. PREUS, FORMA DE PAGAMENT, ENTREGA I DESISTIMENT

 
3.1 Preus

 • Els preus aplicables a cada producte són indicats a la pàgina web a la data de la comanda, sent indicats en Euros i inclouen l’ IVA (Impost sobre el Valor Afegit). L’IVA i despeses d’enviament es detallen en finalitzar el procés de compra. 
 • En cas d’anunciar ofertes, aquestes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta. ACCID es reserva el dret a efectuar en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis en funció del mercat.
 • En els processos de compra on-line les despeses d’ enviament es calculen automàticament en temps real per a que vostè pugui veure l’ import total de la seva compra.

Aquest càlcul es realitzarà en base a les següents variables:

  • País de destí: El destí de l’ enviament influeix en el preu segons les tarifes que ens marquen els operadors logístics amb el que treballem.
  • Pes total de la comanda: Aquest pes serà la suma dels pesos individuals dels llibres més el pes de l’ embalatge.

 • Altres consideracions:
 • En els enviaments realitzats a països que no pertanyen a la Unió Europea, ACCID no assumirà les despeses corresponents a impostos i aranzels aduaners propis de cada país.
 • Els preus dels llibres estan subjectes a modificacions que l’ editor determina. Les tarifes d’ enviament poden ser modificades en qualsevol moment ja que les Agències de Transports apliquen les tarifes depenent del preu de petroli en els diferents continents.
 • Les existències de llibres son limitades i la seva aparició en la web no implica disponibilitat immediata. En cas de no disposar del llibre sol·licitat, ACCID es posaria en contacte amb vostè  per a informar-li de la demora en la recepció de la seva comanda.
 • ACCID garanteix la confidencialitat de les dades personals consignades en les seves  comandes.

3.2 Forma de pagament
                                                                                                                                             

Les compres es poden pagar mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària.

3.3 Entrega

Les comandes s’envien a l’adreça d’entrega que el client indica, en un termini màxim previst de 15 dies per a les entregues a la Península Ibérica. Per a la resta del mon el termini romandrà subjecte als temps de lliurament del transportista i del territori o país de destinació.
Si el Client no revés la comanda en el termini indicat pot posar-se en contacte amb ACCID a través del telèfon (34) 93 416 16 04

3.4 Desistiment

ACCID garanteix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap despesa sempre que l’anul·lació es comuniqui abans de que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per a l’enviament
El Client disposarà d’un termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la comanda per a resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. El Client comunicarà a ACCID dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d’executar el dret a la resolució del contracte.
El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a ACCID sempre que els productes no hagin sigut oberts ni fets servir i conservin el seu precinte o embalatge original. Això no serà aplicable en les ventes d’objectes que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que per raó de la seva naturalesa no puguin ser objecte de devolució.
 El Client comunicarà a ACCID dintre del termini estipulat el seu dret d’exercitar el dret de resolució del contracte dirigint-se a: 

 • ACCID- C/Balmes, Nº 132-134, Despatx 607 (Edifici IDEC)-08008 Barcelona

4. REQUERIMENTS DEL SERVEI

Per a l’adquisició de productes i/o serveis, es requereix exclusivament omplir el formulari de compra amb les dades personals i les dades de pagament.
Una vegada rebuda una Ordre de Compra, ACCID remetrà de manera immediata una confirmació de la compraventa realitzada a la adreça de correu electrònic indicada a la Ordre de Compra.

5. RESPONSABILITATS D’ ACCID 

La disponibilitat de la botiga depèn directament de l’estat dels sistemes de telecomunicacions emprats per a la seva publicació, i en particular de la xarxa d’Internet, pel que ACCID no pot responsabilitzar-se de les interrupcions, demores, errors i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al seu control o al dels seus proveïdors informàtics, entre les que figuraran també els problemes derivats de software de connexió, sistema informàtic, mòdem, fluid elèctric, o xarxes de telecomunicacions.

6. RESPONSABILIDATS DEL CLIENT

6.1. El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.
 6.2. El Client garanteix la veracitat i  exactitud de les dades facilitades en complimentar els formularis de contractació, evitant causar prejudicis a ACCID producte de la incorrecció dels mateixos.
 6.3 L’ incompliment de qualsevol d’aquestes condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part d’ ACCID sense necessitat de preavís al client i sense que això doni dret a cap indemnització. 

7. DADES  PERSONALS I  COMUNICACIOS COMERCIALS

De conformitat amb  ho establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al Client que les dades personals que faciliti seran incorporats a un fitxer titularitat d’ ACCID per a la gestió de la relació comercial, així com per a la promoció dels productes i serveis d’ ACCID, tant per medi escrits com electrònics.
Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment  donat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques, enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic:info@accid.org
El Client pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida a ACCID situada a Barcelona, Balmes, Nº 132-134, Despatx 607, així com enviant un correu electrònic a l’adreça: info@accid.org o bé trucant al número d’Atenció al Client: (34) 93 416 16 04.

 8. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les obres, marques, logos, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts a la pàgina web d’ ACCID corresponen en exclusiva a ACCID excepte que en les mateixes s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització transformació no autoritzades de dites obres, marques, logos, ets. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’ ACCID o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.
Així mateix, la informació a la que el client pot accedir a través de la pàgina web, pot estar  protegida per drets de la propietat industrial, intel·lectual o de una altra índole. ACCID no es farà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de aquests drets que pugui cometre un usuari.

 9. JURISDICCIÓ I LLEI  APLICABLE

La llei aplicable al present contracte serà la Llei Espanyola. Les parts contractants per a qualsevol divergència, conflicte o dubte que sorgeixi entre elles en relació amb el compliment, incompliment o interpretació de les presents condicions generals es sotmeten , amb renúncia a fur propi si fos diferent, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Continuar
El meu compte
E-Mail:
Clau:
 
Crear nou compte
Per qualsevol dubte
trucan's ara
93 416 16 04
* Condicions de venda
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 ext. 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Disseny web