Logo
Portades
       
Articles pendents de publicació

Amunt
Avall
REVISTES EN PROCÉS D’EDICIÓ

Núm. 26. Noves tendències en finances i controlling internacionals

Núm. 27-Blockchain, bitcoin i criptomonedes: Aspectes comptables i financers

Núm. 28. Gestió de riscos a l'empresa


Revista semestral "Comptabilitat i Direcció"
Editorial A C C I D. Barcelona.