Logo
Portades
       
Articles pendents de publicació

Amunt
Avall
REVISTES EN PROCÉS D’EDICIÓ

Núm. 24.Noves tendències en controlling

Núm. 25.Noves tendències en inversió

Núm. 26.Noves tendències millora rendiment


Revista semestral "Comptabilitat i Direcció"
Editorial A C C I D. Barcelona.