Logo
Portades
       
Articles pendents de publicació

Amunt
Avall
REVISTES EN PROCÉS D’EDICIÓ

Núm. 26. Noves tendències en finances i controlling internacionals

Núm. 27. Gestió de riscos


Revista semestral "Comptabilitat i Direcció"
Editorial A C C I D. Barcelona.