Logo
Portades
Amunt
Avall
Portada libro Revista de Contabilidad y Dirección núm. 15
Noves tendències en Finances Corporatives

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2012. 260 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

Les finances corporatives tenen com a principal objectiu elevar el valor de l'empresa i, per tant, el de les accions que integren el capital social. Per a això, han de trobar un equilibri adequat entre els subobjetius de rendibilitat, risc i liquiditat. La rendibilitat persegueix aconseguir el màxim rendiment de les inversions efectuades, el risc al seu torn està íntimament relacionat amb la rendibilitat ja que a més rendibilitat més risc i viceversa. Pel que es refereix al nivell de liquiditat, mantenir un nivell adequat permet poder afrontar els diferents compromisos de pagament, la qual cosa és imprescindible perquè l'empresa pugui funcionar amb normalitat.

En aquest número abordem alguns dels temes clau relacionats amb les finances corporatives com són la selecció d'inversions, el finançament de les finances corporatives, les reestructuracions empresarials, la valoració d'empresa, la política de dividends o el govern corporatiu.

 • Comprar.
 • Índex   Acrobat
 • Presentació   Acrobat

 • Notes tècniques:
  Acrobat El marc general de les finances corporatives
  Acrobat Selecció d'inversions
  Acrobat El finançament de les operacions corporatives
  Acrobat Operacions de reestructuració en l'empresa. Alguns aspectes pràctics
  Acrobat Selecció del mètode de valoració d'empresa en funció de l'empresa i el cicle ecnòmic: El model QQC


  Articles doctrinals:
  Acrobat Passat i present de les finances corporatives
  Acrobat La política de dividends
  Acrobat Who should set Managerial Compensation?


  Casos pràctics:
  Acrobat La teoria d'opcions aplicada a la valoració d'empreses: un cas pràctic del sector tèxtil
  Acrobat Empresa Minera Oros Andinos: valoració d'empreses multinacionals
  Acrobat La problemàtica de la valoració en una operació de fusió. Cas Banc Industrial