Logo
Portades
Amunt
Avall
Portada libro Revista de Contabilidad y Dirección núm. 21
La Figura de l'Expert Comptable: Situació actual i perspectives

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2015. 184 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

La figura de l'Expert Comptable està oficialment reconeguda en molts països del nostre entorn. A França o Itàlia, per exemple, l'Expert Comptable està regulat oficialment i de forma diferenciada a l'Auditor. En canvi, als països anglosaxons l'únic títol oficial és el de Chartered Accountant o Certified Public Accountant que és un terme més ampli, ja que inclou també als Auditors de Comptes. A Amèrica Llatina la situació és molt similar al món anglosaxó ja que està àmpliament establerta la figura del Comptador Públic.

A Espanya el títol d'Expert Comptable, d'origen molt recent, té un caràcter privat i atorgat per la professió, ja que l'únic títol oficial per als professionals de la comptabilitat i l'auditoria és el d'Auditor de Comptes.

Aquesta monografia inclou diversos treballs que permeten conèixer millor la figura de l'Expert Comptable. Per a això, es descriuen els seus objectius, el seu perfil de formació i professional; els requisits d'accés; i les funcions que pot dur a terme. També s'exposa la seva situació a nivell internacional. Altres temes tractats són el comptable de gestió, la diferència amb l'Auditor de Comptes i la dimensió ètica de la seva labor. Finalment, s'inclou un estudi d'opinió que aporta llum en relació amb les expectatives sobre la professió d'Expert Comptable.

A més, s'inclouen diversos casos pràctics d'aspectes relacionats amb la comptabilitat: la valoració d'un despatx professional, la innovació tecnològica d'un despatx professional i la valoració d'intangibles.

Amb aquesta publicació esperem contribuir a la divulgació de la figura de l'Expert Comptable ja que és una peça fonamental per millorar el prestigi de la professió comptable.

 • Comprar.
 • Índex   Acrobat

 • Articles doctrinals:
  Acrobat La figura de l’Expert Comptable
  Acrobat L’Expert Comptable en l’àmbit internacional
  Acrobat Panorama internacional de les institucions relacionades amb la figura de l’Expert Comptable
  Acrobat El comptable de gestió en l’àmbit internacional: organitzacions, acreditacions i revistes acadèmiques
  Acrobat Treballs de l’Expert Comptable
  Acrobat Expert Comptable versus Auditor
  Acrobat Ètica del Comptador Públic
  Acrobat Expectatives sobre la professió d’Expert Comptable a Espanya


  Casos pràctics:
  Acrobat Valoració d’un despatx professional. Cas pràctic
  Acrobat La innovació tecnològica d’un despatx professional. Cas pràctic
  Acrobat El cost alternatiu en la valoració dels intangibles: Cas pràctic en comunicació