Logo
Portades
Amunt
Avall
Portada libro Revista de Contabilidad y Dirección núm. 03
Noves tendències en Control i Comptabilitat de Gestió

Varis autors
Editorial ACCID-Deusto
Barcelona, 2007. 280 pàgines.
Preu soci: 18,00€
Preu no soci: 18,95€

Es tracta d’una obra que ofereix una visió detallada del control i la comptabilitat de gestió, tant des de una perspectiva professional i pràctica com des de la perspectiva dels nous enfocs d‘investigació.

 • Comprar.
 • Índex   Acrobat
 • Presentació   Acrobat

 • Notes tècniques:
  Acrobat Creant coneixement a les organitzacions amb el Quadre de Comandament Integral i el Tauler de Control
  Acrobat El Sistema USALI versus el Sistema ABC. Compatibilitat o complementarietat?
  Acrobat Aspectes clau en el procés de pressupostació en l’empresa
  Acrobat Els actius intangibles: limitacions en la comptabilitat financera i oportunitats en la comptabilitat de gestió


  Articles doctrinals:
  Acrobat Comptabilitat i control de gestió. Una perspectiva històrica
  Acrobat Indicadors de gestió, incentius, motivació i ètica en el control de gestió
  Acrobat La teoria d'estructuració en la investigació de la comptabilitat de gestió. Problemàtica del canvi comptable
  Acrobat L'ús dels sistemes de control de gestió per part de l'alta direcció, bloqueja o estimula la innovació?


  Casos pràctics:
  Acrobat Implantació de l’ABC-ABM a Renfe
  Acrobat Nous models de gestió, el cas d’EasyJet
  Acrobat Reenginyeria de processos i qualitat total en la pràctica empresarial, estudi d'un cas
  Acrobat Els sistemes d’indicadors no financers com a instrument de mesura del rendiment organitzatiu. Estudi d'un cas