Logo
Portades
Amunt
Avall
Portada libro Revista de Contabilidad y Dirección núm. 04
Les NIC/NIIF i el Nou Pla General de Comptabilitat

Varis autors
Editorial Accid
Barcelona, 2007. 274 pàgines.
Preu soci: 18,00€
Preu no soci: 18,95€

Al 1989 es va iniciar a Espanya un procés de reforma de la legislació mercantil vigent que va culminar amb l’aprovació del Pla General de Comptabilitat. Divuit anys després l’entorn econòmic i financer on les empreses espanyoles desenvolupen la seva activitat ha variat significativament i això ha portat a l’ICAC a desenvolupar un nou Pla harmonitzat amb les NIC/NIIF que serà d’obligatori compliment a partir de l’1 de gener de 2008. La present revista analitza mitjançant diferents articles d’experts comptables les NIC/NIIF i el procés de canvi comptable a Espanya.

 • Comprar.
 • Índex   Acrobat
 • Presentació   Acrobat

 • Notes tècniques:
  Acrobat El nou pla general de comptabilitat
  Acrobat La Implementació de les Normes Internacionals de Comptabilitat a Espanya
  Acrobat Les NIIF per a PIMES i la comptabilitat simplificada
  Acrobat NIIF versus US GAAP,resum de les principals diferències
  Acrobat Com afecten les NIIF a l’anàlisi dels comptes anuals
  Acrobat Implicacions en les magnituds comptables de la valoració a cost històric vs. valor raonable


  Articles doctrinals:
  Acrobat Estat de l’art
  Acrobat Els problemes de les NIIF
  Acrobat Les barreres a l’expansió del valor raonable
  Acrobat L’immobilitzat material en el model de l’IASB: Especial referència a les propietats d’inversió segons la NIC/NIIF40
  Acrobat El canvi en la regulació de la informació comptable espanyola. Una evidència empírica


  Casos pràctics:
  Acrobat NIIF: Cas pràctic d’adaptació en una emprea hotelera
  Acrobat Efectes de la primera aplicació de les NIC NIIF. El cas d’Amadeus
  Acrobat Problemes d’interpretació comptable en la OPA d’ENDESA