Logo
Portades
Amunt
Avall
Portada libro Revista de Contabilidad y Dirección núm. 09
Gestió del circulant. Bases conceptuals i aplicacions pràctiques

Varis autors
Editorial ACCID-Profit
Barcelona, 2009. 176 pàgines.
Preu soci: 18,00€
Preu no soci: 18,95€

La gestió del circulant és una de les claus per millorar l'eficiència i generar valor en qualsevol empresa. Per això, la correcta gestió de les existències, comptes a cobrar, tresoreria i passius a curt termini és una de les tasques clau dels departaments financers i d'operacions.
En aquesta obra, en primer lloc, es descriuen amb un enfocament professional i pràctic les principals eines de gestió del circulant, tractant temes tals com les seves implicacions estratègiques, la gestió de les existències, el credit management, la morositat, el cash management... En segon lloc, s'exposen els resultats de diverses investigacions recents sobre el tema. Finalment, en la tercera part, s’estudien diversos casos basats en empreses reals.
Els autors són professionals i acadèmics amb gran experiència i reconeixement en aquesta temàtica com Llorenç Bagur, Pere J. Brachfield, Olga Castro, Lluís Chamorro, Lluís Cuatrecasas, Beatriz García, Luis Garrido, Txomin Iturralde, Amaia Maseda, Joan Massons, Teresa Núñez, Xavier Olsina, José Antonio Pérez, Leire San-José Ruiz de Agirre, i Pol Santandreu.

 • Comprar.
 • Índex   Acrobat
 • Presentació   Acrobat

 • Notes tècniques:
  Acrobat La gestió del circulant com a política empresarial
  Acrobat Stock Management: El seu rol en els processos i el seu tractament d’acord amb els models de gestió
  Acrobat Credit Management
  Acrobat Cash Management
  Acrobat Implicacions estratègiques de la gestió del circulant
  Acrobat El circulant de l’empresa: Diagnòstic i accions de millora


  Articles doctrinals:
  Acrobat Les TIC en el desenvolupament de les funcions derivades de la gestió de tresoreria
  Acrobat Gestió del capital circulant i rendibilidad a les PIMES


  Casos pràctics:
  Acrobat Les necessitats operatives de fons: un cas pràctic bassat informació contable
  Acrobat Informàtica de Sabadell
  Acrobat La liquiditat en l’empresa: cas pràctic del càlcul de l’interval defensiu