Logo
Portades
       
Formulari de subscripció

Amunt
Avall
Dades Personals

Nom i Cognoms 
NIF 
Adreça 
Codi postal 
Població 
Telèfon 
Fax
Correu-e 
 
Dades Empresa

Empresa
CIF
Adreça
Codi postal
Població
Telèfon
Fax
Correu-e

Tipus de subscripció 
 
 Soci ACCID: 25,00 €
 No soci ACCID: 50,00 €
 
Adreça d'enviament de la revista 
 
 Domicili particular
 Domicili empresa
 
Dades Facturació 
 
 Factura a nom de la persona
 Factura a nom de l'empresa
 
Domiciliació bancària 
 
ES  -   -   -   - 


    
 
Aquestes dades seran incloses en un fitxer del que és titular l'ACCID.
Podeu accedir a tots els drets que us confereix la Llei de Protecció de Dades a la seu de l'ACCID